Espen Hovland är nordisk CFO på VIEW Ledger och har många års erfarenhet som ekonomichef. Här delar han med sig av sina erfarenheter om vikten av insikt i data och ekonomiska siffror för att säkerställa sund ekonomi i företaget och skapa en bra grund för tillväxt.

Dina ekonomiska siffror berättar en historia

– För en CFO är det absolut viktigaste att ha koll på siffrorna och förstå vad de har att berätta. Först när du lyssnar på det kan du som CFO bli en värdefull beslutsfattare i företaget, menar Espen.

– Ekonomiska siffror kan avslöja mycket och ge dig information om alla delar av verksamheten. Allt från att utvärdera företagets lönsamhet och likviditet till kvaliteten på din balansräkning, och andra nyckeltal du vill mäta.

– De här siffrorna ger dig många användbara svar, vare sig de är positiva eller överraskande negativa. Allt kan sammanfattas i insikt, och denna insikt hjälper dig att ligga steget före när du ska fatta beslut och diskutera vägval för företaget. Djup förståelse av verksamheten är det som gör CFO:n till en central person i alla företag, fortsätter han.

God datakvalitet ger konkurrensfördelar

Espen Hovland, CFO i VIEW Ledger

– För att få den insikt du vill ha, måste du kunna lita på att siffrorna stämmer. Datakvalitet är avgörande, och det kräver strategiskt och noggrant arbete från ekonomiteamet, påpekar Espen.

– Min erfarenhet är att de företag som förstår vikten av att investera tid och pengar i datakvaliteten, är de som får bäst insikt och fattar de bästa besluten. Och om ett företag fattar bättre beslut än sina konkurrenter, kommer det förmodligen också att prestera bättre på marknaden. En hög nivå på datakvaliteten kan därför ge stora konkurrensfördelar, understryker han.

Xledger som nav

– Inom VIEW-koncernen använder vi affärssystemet Xledger för att ha full kontroll på våra siffror, och för att samla och omvandla data till information som ger oss insikt, berättar Espen.

– Xledger är mitt viktigaste verktyg som CFO. Jag använder ofta de rapporter som är uppsatta i systemet, och kan enkelt få svar på generella frågor om ekonomiska siffror, prognoser, budgetar och likviditet.

– Ekonomiteamet som helhet använder många av Xledgers alla avancerade funktioner, och vi strävar efter att utföra så många uppgifter som möjligt i ett och samma system. Vi vill undvika onödiga systemintegrationer eftersom de kan orsaka fel eller fördröjningar när vi förbereder beslutsunderlag, förklarar han.

Behovet av IT-kompetens ökar

– Vi som team vill förstå, lära oss och utnyttja systemet fullt ut. VIEW Ledger är Gold Partner till Xledger i Sverige, vilket visar på vår höga nivå i erfarenhet och kunskap om systemet. Det är viktigt för oss och vi är stolta över det, poängterar Espen.

– Det är en klassisk ineffektivitetsfälla att investera i nya system eftersom man inte förstår funktionaliteten i de system man redan har. Behovet av digital kompetens och systemförståelse har ökat kraftigt för ekonomer och CFO:er under de senaste åren. Den tid när vi hanterade ekonomin helt manuellt är sedan länge förbi. Och tur är väl det!

– Dagens ekonomiavdelningar jobbar nästan uteslutande med olika IT-applikationer och strukturerar data från systemen. Kravet på att förstå system, AI och robotteknik, samt en viss förståelse för API:er, ökar år för år. Det blir färre och färre manuella moment i ekonomiarbetet och mer automation. Vilket är toppen, ler han.

– Det här ställer fortsatt krav på att ekonomifunktionen levererar information oftare och i realtid, med bättre insikt och på ett mer kostnadseffektivt sätt. Vår huvudleverans förblir den samma – strukturerad data som skapar insikt för bättre beslut. Det kommer troligen inte att förändras inom den närmaste framtiden, utan det är metoden som bara blir ännu mer effektiv och exakt, framhåller han.

De 3 bästa tipsen

Slutligen delar Espen med sig av sina tre bästa tips för att lyckas i rollen som CFO.

  1. Skapa dig en djup insikt i företagets värdeskapande drivkrafter och utmana diskussioner genom insikter från data.
  2. Ha ett balanserat förhållningssätt till accepterad risk i frågor och beslut.
  3. Förstå vikten av att investera i bra system för automatisering och digitalisering.

– Det här är tre saker som jag tror är avgörande för att lyckas som CFO idag, avslutar han.

Läs fler råd från Espen: Så lyckas du i rollen som CFO