Tid och datum: 30/3 kl. 9:00-11:00

Plats: Gårdsvägen 6, Solna

Vänligen ange i meddelanderaden om ni önskar att delta digitalt.

    Anmälan till demoutbildning