Tid och datum: 28/9 kl. 9:00-11:00

Plats: Gårdsvägen 6, Solna

    Anmälan till demoutbildning