Info

Lokasjon: Oslo
Bransje: Idrettslag/forening
Bruker følgende funksjoner: Lønn, Faktura, Bank, Regnskap
Regnskapsbyrå: Thricon AS

Bondeungdomslaget i Oslo (IL i BUL) ble stifta 15. oktober i 1899 og er en aktivitets- og kulturarvorganisasjon. IL i BUL arrangerer blant annet Sentrumsløpet.

Hva er resultatet?

Oversikten vi får er det aller viktigste.

Det er tidsbesparende og raskt å bruke. Trenger man en oversikt over den økonomiske tilstanden, så tar det ikke lang tid å hente ut de rapportene vi trenger.

Vi jobber mye med prosjekter, så koststeder er noe vi bruker mye. I dag har vi 150 koststeder. Den viktigste oversikten vi får er gjennom disse koststedene. Store og små prosjekter som vi kan ta ut regnskapet på med bare noen få tastetrykk.

Hva var utfordringen?

Det var en del rot på regnskapssiden som gjorde at vi byttet regnskapssystem. Vi fikk tips fra Bislett Alliansen om å velge Xledger. Vi manglet oversikt og det blir alltid kostbart.

Vi er få personer ansatt og tillitsvalgte som sjelden er innom kontoret. Med Xledger kan man følge med uansett hvor man er i verden uten å være avhengig av fysisk nærhet til arbeidsstedet.

Hva ble løsningen?

Regnskapsføreren trenger ikke sitte i nærheten av oss, vi kan se det samme bildet uansett hvor vi er. Tillitsvalgte som har et økonomiansvar kan få se det samme hjemmefra og vi som jobber her kan godkjenne ting uansett hvor vi er.

Vi er veldig fornøyd med Apriore Regnskap. De kjenner Xledger godt og følger opp om det er noe som ikke er som det skal.