Teknisk rådgivning blir enklere med prosjektregnskap og økonomistyring i ett system

Jobber du som leder, økonomiansvarlig eller prosjektleder innenfor teknisk rådgivning, der prosjekter er kjernevirksomheten? Opplever du at det kan være tungvint og tidkrevende å få komplett oversikt over lønnsomheten i alle prosjektene?

Du er ikke alene. De fleste ønsker seg en løsning der de enkelt kan:

  • identifisere lønnsomheten i hvert prosjekt
  • identifisere økonomisk risiko
  • se hvilke prosjekter som overskrider antall timer eller kostnader
  • sikre at kostnader knyttes til riktig prosjekt og kunde før fakturering

Med Xledger får du svar på disse spørsmålene umiddelbart. Systemet inneholder alt du trenger innenfor økonomistyring og prosjektregnskap. Xledger støtter hele prosessen fra planlegging og budsjettering, registrering av kostnader, timer og utlegg til automatisk fakturering. Systemet håndterer komplekse prismodeller og viderefakturering. Du trenger ingen sidesystemer eller ekstra moduler.

Automatiserte prosesser frigir tid

En rekke forretningsprosesser er automatisert i Xledger, det betyr en mer effektiv arbeidsdag og mulighet for vekst uten å øke antall ressurser. Prosjektlederne, økonomiavdelingen og ledelsen får mer tid til planlegging og oppfølging av prosjekter og kunder.

Lett tilgjengelig timeregistrering

Når det er tid for fakturering er det viktig at alle timer og utlegg er registrert og knyttet til riktig prosjekt og kunde. Med Xledger sin app kan alle i prosjektet enkelt registrere timer fra mobil, eller hvilken som helst enhet, når som helst og hvor som helst. Prosjektlederen har umiddelbart tilgang til tallene.

Moderne ERP-system i skyen

Xledger er et moderne skybasert system, alltid oppdatert med nyeste teknologi og funksjonalitet. Har du tilgang til internett, så har du tilgang til Xledger. Du slipper å installere noe som helst.

Flere bransjeløsninger