Content
Video overlay

Blogger

Ida Skaar 2 Leder av Økonomiavdelingene
03/06/2022

Dette gjør økonomiavdelingene som lykkes

Økonomiavdelingen er i endring, og det er stor rift om økonomitalentene. Men hvem er disse talentene, og hva er det bedrifter ser etter hos ansatte i en økonomiavdeling nå? Hvilke viktige egenskaper må til for å lykkes, og hvilke forbedringer kan økonomiavdelingene gjøre?

Bildet av en moderne lelighetskompleks som har eiendmsforvaltere
18/05/2022

Ny teknologi forenkler regnskap og kontraktforvaltning for eiendomsforvaltere

Hverdagen blir enklere og datagrunnlaget mer pålitelig når økonomisystemet og forvaltningssystemet snakker sammen, kontinuerlig.

Bilde av Den moderne økonomiavdelingen illustrert med fem kontorarbeidere som sitter rundt et bord og samarbeider
02/05/2022

Dette er behovene i den moderne økonomiavdelingen

Utdrag fra dybdeintervjuer med CFO i tre mellomstore norske bedrifter viser en skyhøy vilje til å bruke teknologi for å fornye og forbedre.

Smilende Mann Med Nettbrett
30/04/2022

Tallene gir ikke sannheten

Det er det dialogen og samtalene som bidrar til. Økonomenes rolle bør være å gå i front og sette i gang diskusjonene, ifølge professoren på Norges Handelshøyskole.

Ida Skaar
30/04/2022

Den moderne økonomiavdelingen gir råd og skaper verdier

Ifølge en artikkel på nettsidene til McKinsey har økonomiavdelinger det siste tiåret redusert sine kostnader med 30 prosent i snitt.