Espen Hovland er CFO i VIEW Ledger, og har mange års erfaring som leder av en økonomifunksjon. I denne artikkelen deler han sine erfaringer om hvordan innsikt i data og regnskapstall er essensielt for å sikre en forsvarlig økonomi og et godt grunnlag for utvikling og vekst i et selskap.

Regnskapstallene forteller en historie

— Det aller viktigste for en CFO er å ha kontroll på tallene, og forstå den historien tallene forteller. Først når du lytter til dette kan du som CFO være en verdifull beslutningstaker i selskapet, presiserer Espen. Regnskapstallene kan handle om så mye, og gi deg informasjon om alle deler av forretningen. Alt fra å vurdere lønnsomheten i selskapet, likviditet, kvalitet på balansen din, eller andre nøkkeltall du ønsker å måle.

— Disse tallene gir deg mange nyttige svar, enten de er av positiv art eller i form av overraskelser av den negative sorten. Men alt kan oppsummeres i innsikt, og denne innsikten hjelper deg å være i forkant når du skal ta beslutninger og diskutere veivalg for selskapet. Innsikt i driften av selskapet er det som gjør CFOen til en sentral person i ethvert selskap, fortsetter han.

God datakvalitet utgjør et konkurransefortrinn

Espen Hovland, CFO i VIEW Ledger
Espen Hovland, CFO i VIEW Ledger

— For å oppnå ønsket innsikt, må du ha et tallgrunnlag du forstår. Grunnmuren i dette er gode definisjoner på data som danner informasjon og innsikt. Datakvalitet er sentralt, og krever strategisk og nøyaktig arbeid fra økonomiteamet, sier Espen.

— Min erfaring er at de selskapene som forstår viktigheten av å investere tid og penger i datakvalitet, er de som får den beste innsikten og tar de beste beslutninger. Og hvis et selskap tar bedre beslutninger enn konkurrenten, så vil selskapet sannsynligvis også gjøre det bedre i markedet. God datakvalitet kan dermed utgjøre et stort konkurransefortrinn.

— God datakvalitet og definisjoner er noe som ofte kan beskrives i et Word-dokument eller Excelark, men det får først verdi når et selskap greier å operasjonalisere dette i et ERP-system, minner han leseren på.

Xledger som hub

— I VIEW Ledger bruker vi ERP- systemet Xledger for å ha kontroll på data, men også for å aggregere data til informasjon — som igjen skaper innsikt, forteller han. Xledger er mitt viktigste verktøy som CFO, og min bruk er i stor grad de oppsatte rapportene i systemet, samt generiske spørringer, rundt regnskapstall, forecast, budsjetter og likviditet.

— Økonomiteamet som helhet jobber med et større spekter av funksjonaliteten i Xledger, og vi er opptatt av å kunne utføre flest mulig oppgaver i ett system. Vi ønsker å unngå overflødige systemintegreringer, fordi det kan bli en kilde for feil eller treghet i å forberede informasjon for beslutninger, argumenterer han.

Behovet for IT-forståelse øker

— Vi som team ønsker å forstå, lære oss og utnytte systemet fullt ut. Derfor er vi Platinum Partner av Xledger, som er den øverste tittelen hva gjelder kompetanse i systemet. Det er viktig for oss og det er vi stolte av, smiler Espen.

— Det er en klassisk ineffektivitet å investere i nye systemer, fordi du ikke forstår funksjonaliteten i de systemene du har i dag. Behovet for IT-forståelsen hos økonomimedarbeidere og ledere har økt kraftig de siste årene. Tiden med fysiske bøker for å bokføre er jo for lengst forbi. Og godt er det!

— Dagens økonomimedarbeider jobber utelukkende med forskjellige IT-applikasjoner, og strukturerer dataen som flyter gjennom disse systemene. Kravet om å forstå ERP- systemer, konsepter rundt AI og robotics, samt en viss forståelse av API’er øker år for år. Dette har historisk resultert i færre manuelle bokføringer, og mer automatikk. Noe som jo er helt topp, smiler han.

— Dette setter igjen krav til at økonomifunksjonen leverer informasjon hyppigere og i «real-time», med bedre innsikt og mer kostnadseffektivt. Hovedleveransen vår forblir den samme – strukturert data som skaper innsikt til bedre beslutninger. Dette kommer nok ikke til å endre seg på en stund, det er fremgangsmåten som bare blir enda mer effektiv og presis, presiserer Espen.

De 3 beste tipsene

Til slutt deler Espen sine 3 tips til hvordan lykkes i rollen som CFO.

  • Forstå selskapets verdidrivere og utfordre diskusjoner igjennom innsikt i data
  • Skape en risikobasert tilnærming på problemstillinger og beslutninger
  • Forstå og utfordre viktigheten av gode IT-systemer for automatisering og digitalisering

Disse 3 tingene tror jeg er veldig viktig for å lykkes som CFO på best mulig måte, avslutter han.

Les mer om hvorfor Xledger er det beste valget for selskaper med ambisjoner