Ifølge en artikkel på nettsidene til McKinsey har økonomiavdelinger det siste tiåret redusert sine kostnader med 30 prosent i snitt.

– Fokus er å øke effektiviteten og frigjøre ressurser for proaktiv rådgivning til øvrige avdelinger i selskapet. Økonomiavdelingen beveger seg fra å være den som trimmer kostnader og kontrollerer, til å innta en mer verdiøkende rolle. Innsikt, analyser og kunnskap blir derfor noen av de viktigste bestanddelene i en økonomiavdeling, sier CFO i Xledger, Ida Skaar.

For å komme dit må økonomiavdelingen, ifølge McKinsey, ta fire grep:

  • Finne nye områder der effektiviteten kan økes
  • Forbedre avdelingens evne til å håndtere data
  • Styrke evnen til å ta bedre beslutninger på tvers av virksomheten
  • Utvikle egenskapene i avdelingen med nye ferdigheter og ny kompetanse

Les mer om dette i «Den moderne økonomiavdelingen».

CFO som endringsledere

De fleste virksomheter beveger seg stadig oftere inn i ukjent farvann.

– Når nye typer beslutninger skal fattes, stiller det tydelige krav til evnen å være modig. I en globalisert økonomi er mulighetene like store som de nye truslene. Det er menneskers evne til å omfavne endringer som utgjør forskjellen, sier Skaar.
Deretter kommer dyktigheten til å ta i bruk ny teknologi, viktigheten av å tilpasse dagens arbeidsmåte, og innføringen av nye prosesser og metoder.

EY sin 2020 DNA of the CFO undersøkelse fremhevet disse to egenskapene som var viktigst for den moderne CFO: Evnen til å tilpasse seg kontinuerlig endring, og viljen til å eksperimentere og ta kalkulert risiko.

Må søke allianser

For at CFO skal lykkes med sine strategiske oppgaver må økonomiavdelingen være så fremadrettet som mulig. Her er allianser med HR og IT særlig viktig.

– Dette for å sikre at avdelingen evner å rekruttere og utvikle sine fagfolk. Teknologien må dekke alle behov og den må være brukervennlig. Målet må være at automatiseringsgraden blir så høy som mulig for at økonomiavdelingen kan bearbeide og presentere ferske data. Det vil være ekstra aktuelt når nye forretningsmodeller skal utvikles, mener Skaar.

Like viktig er dette i et rekrutteringsmarked som er brennhett.

– De fleste CFOer vil aktivt lete etter økonomer som er proaktive, forstår forretningen og er teknologikyndige. Denne kombinasjonen vil bidra til at økonomene blir viktige rådgivere for selskapet, sier Skaar.

CFO bør derfor skape arbeidsmiljøet som sikrer at bedriften beholder sine beste økonomer, og da er en av de viktigste virkemidlene faglig og personlig utvikling.

– Den enkelte må oppleve at arbeidet gir personlig utvikling, og at det er faglig interessant å være en del av avdelingen. I tillegg er det viktig at de har en leder som bryr seg om den enkelte. CFO skal derfor ikke undervurdere viktigheten av å utvikle egne lederferdigheter gjennom kurs og erfaringsutveksling i eget nettverk, avslutter Skaar.

Les om erfaringene til flere norske økonomidirektører her!