Ville ha skybasert og moderne teknologi fra Xledger Offentlig

Like over polarsirkelen på kysten av Helgeland, ligger Meløy kommune. En kommune med 6400 innbyggere fordelt på 873 kvadratkilometer.
Meløy kommune har fokus på å holde området attraktivt for sine innbyggere og næringsliv. De besluttet derfor å bytte ut mange manuelle og utdaterte systemer, til skybasert og moderne teknologi fra Xledger Offentlig.

Skybasert ERP-plattform

Xledger Offentlig sin skybaserte ERP-plattform består av flere ulike systemer, eller moduler, satt sammen til en enhetlig «best of breed.» Modulene er tett integrerte, og samles i en felles portal for ledere og medarbeidere, mens spesialistene på hvert sitt fagfelt har tilgang til dypere funksjonalitet. Modulene er håndplukket for å kunne bidra til maksimal effektivisering.

Hvorfor Xledger Offentlig

— Ved å digitalisere og automatisere prosesser med Xledger Offentlig, kan vi levere bedre fellestjenester innen særlig økonomi, HR og lønn. I tillegg var det viktig for oss å få på plass et godt HR-verktøy for gjennomføring av godt lederskap og medarbeiderskap.
Xledger Offentlig var den leverandøren som matchet vårt målbilde best, sier kommunedirektør i Meløy kommune, Adelheid Buschmann Kristiansen.

Utfordrende implementering

De startet implementeringsprosessen i begynnelsen av 2020, og på grunn av Covid19 ble mesteparten av implementeringen utført digitalt. Dette ble en ny erfaring både for Xledger Offentlig og Meløy kommune.

— Det ble noe krevende da vi valgte å fortsette til tross for at vi ble truffet av Covid19. Overgangen til hjemmekontor gjorde at møtene mellom Xledger Offentlig og oss ble utført digitalt. De parallelle organisasjonsutviklingstiltakene som var nødvendige da vi skulle endre måten vi arbeider på, ble derfor noe redusert, forteller Buschmann Kristiansen.

Godt samarbeid

— Samarbeidet med Xledger Offentlig har vært preget av vilje til å møte våre behov. De har gitt god opplæring og kommet med gode innspill til utvikling av vår organisasjon.
Xledger Offentlig og deres samarbeidspartnere har vært imøtekommende og lært av oss når vi har utfordret dem. Det er positivt, sier hun.

— Etter å ha brukt Xledger Offentlig i snart 2 år, er vi fremdeles helt trygge på at vi skal nå de ambisiøse målene vi har satt oss for å videreutvikle Meløy kommune,  sier kommunedirektøren avslutningsvis.