Content
Video overlay

Ekte skybasert ERP

image/svg+xml R egnskap A nle g gs r egis t e r A rbeidsflyt B udsj e tt o g p r o gnose O r d r e o g f aktu r ering K unde- o g l e v e r andø r - r es k o n t r o Medlems- o g gi v e r administ r asjon (XRM) P r osjekt r egnskap T ime r egist r ering o g utle g g L ønn I n t eg r asjone r I nnkjøp o g l o gistikk B ank o g b e talin g e r R appor t ering o g anal y se T ille g gstjenes t e r

Bankintegrasjon DNB

Bankintegrasjon med DNB er tilgjengelig direkte fra bankmodulen, i Xledger. Med bankintegrasjonen kan du se alle banktransaksjoner og godkjenne betalinger direkte i regnskapssystemet, Xledger. Du trenger ikke lenger logge deg inn i nettbanken. Det blir mindre manuelt arbeid og mer tid til å fokusere på andre viktige oppgaver.

Mer
Anleggsregister

Anleggsregister

Anleggsregisteret i Xledger gir deg kontroll over anleggsmidlenes livssyklus, automatisk.  Tiden du bruker på registrering, avskriving og administrasjon av anleggene, reduseres drastisk gjennom automatiserte prosesser.

Mer
Arbeidsflyt

Arbeidsflyt

Xledger digitaliserer og automatiserer en rekke prosesser fra kostnadsrapportering og godkjenning til logistikk og innbetaling.

Mer
Bank Og Betalinger

Bank og betalinger

Bankintegrasjonen er en sentral del av Xledger. Du har ikke lenger behov for nettbank for betalinger, bankavstemming skjer automatisk i systemet og bankoppgaver utføres kun i Xledger.

Mer
Budsjett Og Prognose

Budsjett og prognose

Budsjett og prognose håndteres effektivt i Xledger. Budsjettering med flervaluta. Effektiv konsolidering. Ressursplanlegging og prosjektbudsjettering.

Mer
Innkjøp Og Logistikk

Innkjøp og logistikk

Ha kontroll på innkjøp med Xledger, spar tid og penger i alle ledd, fra innkjøpsordre til varemottak og bokføring av faktura.

Mer
XRM

Medlems- og giveradministrasjon

Xledger effektiviserer rutinene dine for håndtering av medlemmer, abonnement, gaver og fast givertjeneste. 

Mer
Integrasjoner

Integrasjoner

Integrasjoner med Xledger er tilgjengelig for en rekke fagsystemer. Eksempelvis kunde- og leverandørdata, kunde- og leverandørtransaksjoner, hovedbokstransaksjoner, kassedata, ansattdata, produkter og bankinformasjon. Her ser du et utvalg av ferdige integrasjoner i Xledger.

Mer
Kunde Og Leverandørreskontro

Kunde- og leverandørreskontro

Kunde- og leverandørreskontro i Xledger ERP. Automatisk håndtering av kundebilag. Bankintegrasjon. Kredittovevåkning og kredittsjekk. Purring og inkasso.

Mer
Lønn

Lønn

Lønn håndterer du i Xledger. Lønnssytemet er fullt integrert med reise, utlegg, regnskap og bank. Integrasjon med Skatteetaten og Altinn.

Mer
Ordre Og Fakturering

Ordre og fakturering

Fakturering og ordre i Xledger er fullt integrert med prosjektregnskap, kundereskontro og hovedbok. eFaktura. Abonnements- og massefakturering.

Mer
Prosjektregnskap

Prosjektregnskap

Prosjektregnskap i Xledger gir full oversikt over timer, utgifter, ressursplanlegging, regnskap og fakturering.

Mer
Rapportering Og Analyse

Rapportering og analyse

I Xledger får du en rekke forhåndsdefinerte spørringer og rapporter – eller du kan definere dine egne rapportmodeller.

Mer
Core Accounting

Regnskap

Regnskap er kjernen i Xledger. Automatiserte prosesser for bilagsregistrering, bankavstemming,fakturering og rapportering. Bankintegrasjon.

Mer
Timeregistrering Og Utlegg

Timeregistrering og utlegg

Det er enkelt å registrere og godkjenne timer og utlegg i Xledger på PC eller mobil.

Mer
Tilleggstjenester

Tilleggs­tjenester

Tilleggstjenester som gir økt effektivitet og kontroll. eFaktura, automatisk kredittsjekk og inkasso.

Mer