Analyse, kommunikasjon og beslutningsstøtte er viktige forutsetninger for fremtidens controllere. Det fremkommer i et dybdeintervju som vi har foretatt med tre controllere i store norske virksomheter. Ole Vesterås (OV), Lisbeth Vollan (LV) og Skjalg Thomassen (ST) peker på viktigheten av å tilegne seg nye teknologiferdigheter.

Controllerne jobber innen produksjon og salg i takbransjen (Thomassen jobber i BMI Norge), trebaserte materialer til byggebransjen (Vesterås jobber i Hunton Fiber) og renovasjon (Vollan jobber i Iris Salten).  

Konsensus fra controllerne er at tre viktige fokusområdene i årene som kommer er: 

  • Digitalisering av regnskapsdata: Effektivisere regnskapsprosessen og sørge for at du har tilgang på gode, oppdaterte data 
  • Forretningsanalyse: Dette området blir veldig mye viktigere etter hvert som regnskapene tar mindre tid og kanskje blir automatisert  
  • Kommunikasjon: Det å formidle et oppdatert virkelighetsbilde for selskapet i sanntid på en effektiv og pedagogiske måte 

Vi har utformet et whitepaper med innsikt som er relevant for moderne controllere. Last ned her for å lese hele intervjuet med controllerne .

Hva er den største utfordringen i hverdagen for en controller?

ST: I mitt selskap har vi slått sammen flere virksomheter, så vi bruker mye tid på store datasett for å sammenstille tall fra de forskjellige selskapene. Det er krevende å finne effektive skybaserte løsninger som henter inn informasjon på tvers av enhetene. Ellers er hverdagen preget av mange forskjellige utfordringer. Alt fra å analysere markedet til å finne den reelle produksjonskostnaden for et produkt. Den aller største utfordringer er å effektivisere rapporteringen slik at mest mulig tid benyttes på verdiskapende aktiviteter for selskapet.

OV: Jeg er helt enig med den beskrivelsen. Jeg er ganske fersk i jobben i en produksjonsbedrift, og du har lyst til å være en ressurs for de forskjellige avdelingene, og gi gode analyser og beslutningsgrunnlag. Det er veldig mye forskjellig som havner på en controllers bord, og det er jo det som gjør det spennende. Det er mye som skal rekke og gjøres, og derfor er det viktig å legge til rette for å automatisere så mye som mulig. Tiden er en viktig faktor, og det går mye på mulighetene for automatisering. Mye av tallmaterialet er jo en absolutt ferskvare. Det som er nyttig i dag, kan være unyttig neste uke. Jeg vil jo ha så ferske tall som mulig. Vi jobber for å komme oss vekk fra de store Excel-arkene. Nå er det skybaserte løsninger som gjør systematiseringen av informasjon enklere, som gjelder.

 Foto av tre moderne controllere med controll. Fra venstre: Skjalg Thomassen, Lisbeth Vollan og Ole Vesterås
Fra venstre: Skjalg Thomassen, Lisbeth Vollan og Ole Vesterås

LV: Man har kanskje for tungvinte måter å gjøre ting på, for å få det tallmaterialet man trenger? Vi implementerer nå Xledger for å komme oss frempå. Det er mye å hente på effektivisering, og det å sanke de gevinstene er hovedfokus hos oss nå. For min egen del ønsker jeg at vi kommer dit at det å hente tall er enkelt, og at vi kan fokusere på å fortelle de historiene som følger av tallene samt distribuere det ut til til ledergrupper og daglige ledere, slik at de kan bruke mest mulig tid på sin kjernevirksomhet, og at vi støtter dem på en god måte.

ST: Vi står midt i en prosess der vi implementerer ERP på tvers av vårt globale konsern, så vi må sikre at data og prosesser passer til nytt system. Det er viktig å involvere de som skal bruke tallene, for eksempel selgerne.

OV: Vi har også mye bruk av Excel og manuelle prosesser som absolutt kan effektiviseres. Jeg er glad for at vi har et miljø som tar imot de endringene som kommer. I Hunton føler jeg at vi har en god felles forståelse av hva vi ønsker, og så prøver IT-avdelingen å hjelpe oss med det. Mitt inntrykk er at man er avhengig av en IT-avdeling i ryggen som sikrer at det fungerer som det skal.

Hva gjør en controller om fem år?

OV: Som controller må du skjønne mer enn tallene og regnskapet. Du må forstå hva som driver den butikken og bransjen du jobber i og kunne analysere og presentere for de ulike avdelingene. Den delen av jobben tror jeg er viktigere om fem år enn i dag.

LV: Vi går mot en rolle som er nærmere business controller og mindre orientert mot det å lage regnskapene. Jeg tror controlleren vil være mer synlig i organisasjonen som den som deler gode beslutningsgrunnlag.

ST: Helt enig. Det blir mindre å følge med på regnskapet, og mer beslutningsstøtte. Controlleren skal jobbe mer med helhetsbildet og bruke mindre tid på bilagene. Dette er en prosess som nok har gått litt sakte i Norge, fordi mange bedrifter har hatt gode tider og mindre insentiver til å gjøre endringer. Nedgangstider vil føre til større krav til effektivisering. Jeg tror controlleren kommer til å bli en form for inhouse-konsulent som bidrar til forbedringer på tvers av organisasjonen til forbedringer.

Les mer og last ned vårt gratis whitepaper med innsikt som er relevant for moderne controllere