Tinfos er et av landets eldste kraft- og energiselskaper. Selskapet ble etablert i 1894 og har produsert vannkraft siden 1900. Tinfos utvikler og bygger mindre vannkraftverk både i Norge og i utlandet. Flere nye prosjekter er på gang.

– I Tinfos ser vi hele tiden etter nye prosjekter for bygging av vannkraftverk. Fornybar energi er et viktig satsingsområde nasjonalt og globalt, og vi har mye kompetanse på dette området. Så langt har vi utviklet, bygget og driftet en rekke småkraftverk i Norge og ett i Indonesia, og vi søker nå aktivt etter nye prosjekter i inn- og utland, forteller økonomisjef i Tinfos, Vigdis Ormevik.

Prosjektøkonomi på tvers av selskaper

– Utvikling og bygging av kraftverk krever god økonomisk planlegging, kostnads­kontroll og rapportering. Hvert kraftverk opprettes som et eget AS, noe som betyr at vi i perioder har mange selskaper i konsernet. I tillegg til byggeprosjektene drifter vi flere av kraftverkene etter at de er solgt. Med vår konsernstruktur er det veldig viktig med god prosjektoppfølging og -kontroll, og enkel tilgang til økonomirapporter på tvers av alle selskapene, forklarer Vigdis.

Innsikt og effektivisering

– Det skjer mye innenfor digitalisering og vi ønsker å ta i bruk de mulighetene som finnes. Vi vil bruke minst mulig tid og ressurser på oppgaver og prosesser som kan gjøres automatisk. For oss er det viktig med effektiv bilagsflyt og betaling, en fleksibel og skalerbar konsernstruktur, god oversikt over prosjektregnskap og effektiv rapportering på tvers av selskapene. Vi har valgt Xledger som vårt nye økonomisystem. Nå ser vi frem til å ta i bruk ny og moderne teknologi som vil gjøre arbeidsdagen enklere, avslutter Vigdis.

Foto: Vigdis Ormevik, økonomisjef i Tinfos