Integroi nykyiset järjestelmäsi Xledger ERP -järjestelmän kanssa

Nykyisten järjestelmien integrointi ERP-järjestelmään on ensiarvoisen tärkeää. Xledger vastaa tähän haasteeseen tarjoamalla joustavat integraatiomahdollisuudet, joiden avulla voit luoda integraatioita muihin järjestelmiin. Integraatioiden ansiosta tietoa tarvitsee käsitellä vain yhdessä järjestelmässä.

Oikeanlainen integraatio luo edellytyksiä tulevaisuuden tarpeille: reaaliaikainen tieto siirtyy turvallisesti ja se antaa hyvän päätöksenteon pohjan organisaation eri osa-alueille, kokonaiskuva hahmottuu paremmin samassa järjestelmässä olevien tietojen avulla ja lisäksi tiedonsiirto on tietoturvallisempaa. Kun sujuvan integroinnin edut yhdistetään Xledgerin vahvoihin automaatiotoimintoihin, organisaation tehokkuus kasvaa.

Joustavat integraatiot Xledgeriin

Markkinoilla on käynnissä siirtymä on-premise-maailmasta pilvipalveluihin, mikä asettaa toimittajille erilaisia vaatimuksia integraatioiden turvallisuuden osalta. Turvallisuusvaatimusten lisäksi asiakkaan odotuksilla on erittäin suuri rooli – Xledger vastaa niihin joustavilla rajapinnoilla sekä nykyaikaisilla integrointiratkaisuilla.

Xledgerin integraatioiden avulla voit valita teknisen toteutuksen IT-ympäristöstä tai järjestelmäarkkitehtuurin kehitysasteesta riippumatta.

Integraatiovaihtoehdoista perinteisiä SOAP XML -verkkopalveluita voidaan käyttää perinteisempiin integraatiotarpeisiin. Mikäli asiakkaan IT-monimutkaisuusaste on korkea, käytetään integraatioon uudempaa tekniikkaa, jossa GraphQL:ää hyödynnetään kyselykielenä.

Oheisjärjestelmät voidaan unohtaa

Xledgerin sisältää useita täysin integroituja toimintoja, joiden ansiosta tarve erillisjärjestelmille vähenee. Xledgerin ansiosta osa asiakkaistamme ovat luopuneet muun muassa osto- ja matkalaskujen kierrätysjärjestelmistä, pankkiyhteysohjelmistoista, päätöksenteon tukijärjestelmistä, aikaraportoinnista ja projektien seurantajärjestelmästä, koska nämä toiminnot sisältyvät Xledgerin perustoiminallisuuksiin.

Olemme lisäksi havainneet, että Xledger vähentää Excelin käytön tarvetta, sillä kaikki tiedot ovat samassa järjestelmässä ja käytettävä tieto on saatavilla aina reaaliaikaisesti. Samasta järjestelmästä saatavilla oleva reaaliaikainen tieto säästää aikaa ja minimoi versiointiongelmia.

Integraatioprojektien keskeisimpiä etuja:

 • tiedon reaaliaikaisuus eri järjestelmien välillä
 • pienempi manuaalisen työn tarve
 • parempi yleiskuva ja päätöksentekopohja organisaation jäsenille.

Tarjoamme useita integrointivaihtoehtoja Xledgerin kanssa:

 • GraphQL
 • Tiedoston tuonti/vienti
 • Kansio/www-sovelluspalvelu

Näiden integrointivaihtoehtojen avulla pystymme tuomaan tiedot luotettavasti useista järjestelmistä. Näin varmistamme, että kaikki liiketoiminnassa käytettävät järjestelmät pysyvät ajan tasalla.

Xledger ERP-integraatio tarjoaa:

 • yksinkertaiset tuontityökalut
 • rekisterien tuonti (asiakasrekisteri ym.)
 • tilitapahtumien tuonti
 • useita vaihtoehtoisia tuontiominaisuuksia
 • www-sovelluspalvelu ja GraphQL tietojen tuontiin/vientiin.