Xledger – tarkka työkalu yrityksen budjetointiin ja taloussuunnitteluun

Liiketoiminnan budjetointi ja ennustaminen ovat tärkeä osa yrityksen menestystä, ja Xledgerin avulla molemmat sujuvat helposti.

Seuraa budjetin toteutumista reaaliajassa

Saat käyttöösi valmiita raportteja, jotka antavat kokonaisvaltaisen kuvan yrityksesi nykyisestä tuloksesta ja ennusteista. Xledger tarjoaa myös monia työkaluja budjettien ja ennusteiden hallintaan talousosastolle ja budjettivastaaville.

Budjetoi tunteja projekteille

Projektimoduulin avulla projektipäälliköt voivat myös budjetoida projekteille tunteja, jotka muunnetaan automaattisesti projektin tuloiksi. Ennuste- ja tulosraportit visualisoidaan standardisoitujen koontinäyttöjen avulla, jotka mukautetaan työntekijän roolin ja aseman mukaan.

Laadi ennusteita konserniyhtiöille

Xledgerissä voi laatia budjetteja ja ennusteita myös eri maissa toimiville konserniyhtiöille. Kunkin konserniin kuuluvan yrityksen budjetti ja ennuste visualisoidaan ja konsolidoidaan konsernitason raportiksi, jonka valuutat ovat muunnettavissa.

Määritä useita budjettiversioita

Xledgerissä on mahdollista määrittää myös useita erilaisia budjetti- ja ennusteversioita, jotta tuloksia voidaan verrata esimerkiksi alkuperäiseen budjettiin ja nykyiseen ennusteeseen.

Xledgerin budjetointi ja ennuste -moduulin etuja:

  • tehostaa liiketoiminnan budjetointia ja taloussuunnittelua
  • budjetin laatiminen eri valuutoissa ja konsernin eri yrityksille
  • budjettia voidaan päivittää aina tarvittaessa
  • mahdollisuus datan tuontiin ulkoisista lähteistä ja kolmannen osapuolen ratkaisuista
  • useita budjetti- ja ennusteversioita, joita voidaan verrata tuloksiin
  • toteutuneiden tulosten vertailu budjettiin.