Myytkö asiantuntijapalveluita? Xledger tarjoaa projektinhallintaohjelman, joka sisältää kaikki projektinhallinnan työkalut resurssisuunnittelusta laskutukseen, raportointiin ja analyyseihin.

Helppoa ja automatisoitua projektinhallintaa

Asiantuntijapalveluita tarjoavilla ja projektiliiketoimintaa harjoittavilla yrityksillä on oltava perusteellinen ja reaaliaikainen tieto eri projektien kannattavuudesta. Xledger sisältää projektinhallinnan moduulin, jonka avulla näet projektien ja niiden aliprojektien tilanteen helposti niin tuntien kuin kustannusten osalta.

Projektimoduuli on kiinteä osa järjestelmäämme, joten projektille syötetyt tiedot siirtyvät automaattisesti esimerkiksi kirjanpitoon, laskutukseen ja saatavaseurantaan. Mikäli käytössäsi on matka- ja kululaskumoduuli, voit automaattisesti edelleenlaskuttaa projektiin liittyvät kulut asiakkaalta.

Luo raportteja ja yhteenvetoja projekteista

Xledgerin sisäänrakennettujen ERP-raportointitoimintojen avulla saat ajantasaisen yhteenvedon kaikista projekteistasi. Yksityiskohtaisista raporteista näet projektien kustannukset ja kannattavuuden budjettiin nähden.

Voit luoda raportteja millä tahansa tasolla, kuten projekti-, aliprojekti-, työntekijä- ja asiakaskohtaisesti, ja tuottaa helposti erilaisia tunnuslukuja.

Sujuva konsernilaskutus

Xledgerin kattavat konsernitoiminnot ulottuvat myös projektimoduuliin. Voit esimerkiksi laskuttaa konsernin sisällä eri yksiköiden välillä joustavasti resurssien käytöstä, käyttäen konsernin sisäisiä hintoja.

Xledger sisältää seuraavat projektinhallinnan työkalut:

Yhdessä Xledgerin työaikaraportoinnin, projektisuunnittelun ja kirjanpidon kanssa organisaatiosi saa kokonaisvaltaisen katsauksen projekteista. Samalla projektinhallintaan kuluu vähemmän aikaa ja kannattavuus paranee.

Xledgerin projektimoduuli sopii erityisesti muun muassa konsulttialan, rekrytointi- ja henkilöstövuokrauksen, rakennusteollisuuden, arkkitehtitoimistojen sekä sähkö- ja energiateollisuuden projektitarpeisiin.

Xledgerin etuja projektiliiketoiminnassa:

 • kattava projektinhallintaohjelma ERP:n sisällä – ei tarvetta erillisohjelmalle eikä liittymille
 • projektin tuntien ja kustannusten kirjaus onnistuu milloin ja missä tahansa mobiilisti
 • asiakkaiden ja projektien kannattavuuden tarkastelu
 • projektimoduulin kirjanpito on integroitu pääkirjanpitoon
 • tulevien ja meneillään olevien projektien hallinta sekä valmiiden projektien tarkasteleminen on helppoa
 • tehdyn työn laskutus on selkeää: työntekijät syöttävät tunnit projekteille ja kullekin tehtävälle on määritetty kustannus
 • työajanseurannan sekä matka- ja kuluraportoinnin toiminnallisuuksien ansiosta vastuuhenkilö näkee yhdellä silmäyksellä projektin etenemisen taloudellisesta näkökulmasta
 • roolipohjaisen käyttöliittymän avulla työntekijät näkevät vain rooliinsa kuuluvat asiat.

Xledgerillä hallitset helposti erilaisia tilanteita:

 • asiantuntijarooliin kiinnitetty tuntihinta
 • asiakaskohtaiset hinnat
 • resurssisuunnittelu projektien osalta
 • projektille voidaan määrittää tietty luokka, esimerkiksi sisäinen kehitysprojekti
 • kirjattujen tuntien hyväksyntä – projektipäällikkö hyväksyy projektille kirjatut tunnit
 • ja paljon muuta.
Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä meihin!