Hallitse matka- ja kululaskuja helposti Xledgerin avulla

Mitä etuja Xledgerin matka- ja kululaskuohjelma tarjoaa?

Työntekijöiden lähettämien kuittien manuaalinen kirjaaminen eri järjestelmiin on monimutkaista, hankalaa ja aikaa vievää. Xledgerin matka- ja kululaskuohjelman avulla työntekijät tallentavat ja kirjaavat matka- ja kululaskunsa itse. Tämän jälkeen järjestelmä välittää syötetyt kulut automaattisesti oikealle henkilölle varmennettavaksi ja hyväksyttäväksi. Näin työntekijöiden kulut käsitellään ja maksetaan suoraan Xledgerissä. Automatisoidun prosessin ansiosta aikaa ei kulu tarpeettomaan hallinnolliseen työhön tai matka- ja kululaskujen manuaaliseen käsittelyyn.

Matka- ja kululaskuohjelma Xledger ERP -järjestelmässä

Xledgerillä kaikki matka- ja kululaskut hoituvat tehokkaasti. Mobiilisovelluksemme avulla kuitit ja kulut voi valokuvata sekä kirjata puhelimella ajasta ja paikasta riippumatta.

Työntekijän on helppo kirjata kuluihinsa tai matkoihinsa liittyvät tiedot ohjelmaan. Ohjelman työmatkalaskuri laskee automaattisesti matkustajan työmatkan pituuden annettujen tietojen perusteella. Mikäli matkakuluja on ulkomaan valuutassa, ne muunnetaan automaattisesti euroiksi päivän kurssin mukaan. Kun kirjaus on valmis, kulusta luodaan tosite (PDF), joka sisältää skannatut alkuperäiset kuitit.

Xledgerin avulla yrityksesi matka- ja kululaskukirjaukset noudattavat viranomaisten asettamia kirjausvaatimuksia.

Tehokkuutta lisäävät sisäänrakennetut toiminnot

Xledgerin avulla matka- tai kululaskut voidaan lähettää automaattisesti oikealle henkilölle tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi, jonka jälkeen kulu on valmis maksettavaksi työntekijälle.

Suurin osa asiakkaistamme käsittelee matka- ja kululaskunsa Xledgerissä palkkajärjestelmän sijaan. Xledgerin etuna on, että koko käsittelyprosessi on integroitu järjestelmään ja maksu suoritetaan järjestelmän maksurutiinin kautta heti, kun kustannukset on varmennettu ja hyväksytty. Näin työntekijän ei tarvitse odottaa seuraavaa palkanmaksua.

Kaikki tiedot samassa järjestelmässä

Kaikki kuitit ja muut matkaa tai kuluja koskevat tiedot ovat aina saatavilla Xledgerissä. Ohjelman porautumistoiminnon avulla voidaan helposti tarkastella esimerkiksi projektia, kustannuspaikkaa koskevaa tapahtumaa tai matka- ja kululaskuja sekä niiden kuitteja.

Automaattinen edelleenlaskutus

Jos matka- tai kululaskulle kirjattuja kuluja laskutetaan asiakkaalta, tämä tapahtuu automaattisesti Xledgerissä määriteltyjen projektin asetusten perusteella. Automaattisuus takaa, ettei mitään pääse unohtumaan.

Työntekijän näkökulmasta asiakkaalta veloitettavien matka- ja kululaskujen syöttö on tehty helpoksi. Matka- tai kululaskulle syötetään projektitieto, jonka perusteella järjestelmä osaa kohdentaa tämän kulun oikealle projektille ja laskuttaa sen edelleen asiakkaalta.

Xledgerin matka- ja kuluohjelman hyötyjä:

  • matka- ja kululaskujen sähköinen hyväksyntä
  • käyttö tietokoneella, matkapuhelimella tai tabletilla
  • hyväksyntäketju kulujen hyväksymiselle
  • automaattinen kirjaus oikeille kirjanpidon tileille
  • automaattinen kulujen edelleenlaskutus asiakkaalta
  • nopea maksu työntekijälle
  • luottokortti-integraatio
  • ajokilometrien automaattinen laskenta reitin mukaan (integraatio Google Mapsiin)
  • tulorekisteriraportointi noudattaa viranomaisten vaatimuksia.

Haluatko sinäkin tehokkaan matka- ja kululaskuohjelman?

Ota yhteyttä ja keskustele matka- ja kulujenhallinnan asiantuntijoidemme kanssa. Yhdessä voimme säästää runsaasti aikaasi ja yrityksesi resursseja.