Myynti- ja ostoreskontra Xledgerissä

Tehokas laskutusohjelma

Xledgerissä myyntireskontra on täysin integroitu pääkirjanpitoon ja muihin osajärjestelmiin, minkä ansiosta laskutuksen automatisointi on helppoa. Järjestelmän toiminnot maksimoivat tehokkuuden ja automatisoivat myyntilaskujen hallinnan. Xledgerin laskutusmoduuli on integroitu suoraan myyntireskontraan. Laskutettavia tapahtumia on mahdollista tuoda myös ulkoisista järjestelmistä ja ottaa nämä mukaan saatavien seurantaan Xledgerin myyntireskontraan.

Xledgerin laskutusmoduuli sisältää toiminnallisuudet muun muassa massalaskutukseen, toistuvaislaskutukseen, muistutuslaskuihin sekä ulkoiseen perintään. Järjestelmän avulla saat kokonaisvaltaisen hallinnan laskutusprosessistasi. Muistutus- ja korkolaskujen lähetys ovat automatisoituja prosesseja.

Maksumuistutukset

Xledgerin avulla voit määrittää maksumuistutuksiin liittyviä sääntöjä asiakas- ja laskukohtaisesti. Määritettyjen sääntöjen avulla järjestelmä luo ja lähettää muistutuslaskut automaattisesti. Säännöissä voidaan määrittää muun muassa muistutuslaskun tekstit sekä aikajänne, jonka jälkeen lasku lähetetään. Kun Xledgerin maksumuistutus-toiminto on aktivoitu, muistutusprosessi toimii automaattisesti ja laskut lähtevät valituille asiakkaille säännössä määritellyn aikarajan umpeuduttua.

Automaattiset korkolaskut

Järjestelmä sisältää toiminnon automaattisten korkolaskujen luonnille. Maksumuistutusten tavoin myös korkolaskut perustuvat sääntöihin, joita käyttäjä voi määrittää. Kun korkolaskujen säännöt on määritelty, Xledger laskee ja luo korkolaskun automaattisesti. Automaattisille korkolaskuille rakennettua logiikkaa hyödynnetään, kun maksu vastaanotetaan eräpäivän jälkeen.

Helppokäyttöinen verkkolaskutus

Xledgerissä on sisäänrakennettu yhteys verkkolaskuoperaattoriin, jonka ansiosta verkkolaskut voidaan sekä tuoda että lähettää automaattisesti.

Xledger sisältää verkkolaskuoperaattori-integraation, jonka kautta verkkolaskut voidaan lähettää automaattisesti järjestelmästä. Verkkolaskuoperaattori-integraatio kattaa myös ulkoisen skannauksen saapuville paperilaskuille sekä lähtevien laskujen tulostuksen ja postituksen, mikäli vastaanottajaa ei löydy verkkolaskuosoitteistosta. Verkkolaskuoperaattori-integraation lisäksi laskuja voidaan käsitellä myös Xledgerissä. Järjestelmä sisältää sisäänrakennetut toiminnot laskujen skannausta ja OCR-tulkintaa varten. Verkkolaskutustoiminnot kattavat Suomessa B2B- ja B2C-laskutuksen. Lisäksi tuemme PEPPOL-kanavaa kansainvälisen liiketoiminnan näkökulmasta.

Saapuvat ostolaskut käsitellään lähtökohtaisesti verkkolaskuoperaattori-integraation kautta. Mikäli kyseessä on verkkolasku, se välitetään automaattisesti Xledgeriin. Saapunut paperilasku skannataan palveluntarjoajan toimesta ja se välitetään Xledgeriin samalla tavalla, kuin verkkolaskukin. Vaihtoehtoisesti ostolaskuja voidaan vastaanottaa järjestelmään sähköpostitse tai ne voidaan skannata ja ladata järjestelmään. Järjestelmä hyödyntää automaattista OCR-prosessia, jonka avulla manuaalisesti tuoduista laskuista luetaan tiedot järjestelmään ja luodaan tosite.

Satunnaisten toimistolle saapuneiden ostolaskujen käsittelyyn tarvitset Xledgerin lisäksi vain skannerin. Saapuvat tositteet ja liitteet skannataan ja ladataan järjestelmään. Tämän jälkeen automaattinen prosessi tulkitsee laskut OCR:n avulla ja luo tositteen. Kun prosessi on valmis, riittävät valtuudet omaavat työntekijät voivat poimia tositteet ja täydentää niitä tarvittaessa ennen niiden kirjaamista.

Aina ajantasaiset tiedot käytössäsi

Xledgerin osalta pankki-integraatio tarkoittaa, että myyntisaamiset ja viimeisimmät maksut ovat aina ajan tasalla. Näin järjestelmän käyttäjien on helppo nähdä, mitkä myyntilaskut ovat vielä maksamatta. Avointen saatavien saldosta on myös mahdollista porautua yksittäiseen laskuun, joka on tallennettu PDF-muodossa tapahtuman yhteydessä.