Xledger tarjoaa nykyaikaisen toiminnanohjausjärjestelmän sähkö- ja energiateollisuudelle

Monet sähkö- ja energiateollisuuden yritykset ovat suuren muutoksen edessä. Monella on käytössä vanhentuneita järjestelmiä, jotka ovat tehottomia ja kalliita ylläpitää. Järjestelmäkokonaisuus muodostuu monesti lukuisista eri järjestelmistä, jotka eivät tarjoa yhtenäistä käyttökokemusta ja joiden kokonaiskustannukset ovat muodostuneet suuriksi. Lisäkuluja tuovat myös integraatioiden kalliit ylläpitokustannukset.

”Arvioidessamme eri toiminnanohjausjärjestelmiä saimme tietää, että muut sähköyhtiöt käyttävät Xledgeriä. Päätimme heidän kokemustensa perusteella tarkastella tätä ratkaisua. Kävi ilmi, että Xledger erottui edukseen muista. Järjestelmä on käyttäjäystävällinen ja skaalattavissa tarpeidemme mukaan. Xledger täyttää myös turvallisuusvaatimukset. Se on lisäksi kustannustehokas”,
Salten Kraftsambandin talouspäällikkö Ken Andrè Johansen vahvistaa.

Nykyaikainen ERP-järjestelmä mahdollistaa menestyksekkään liiketoiminnan

Xledgerin monipuolisella ja pitkälle kehitetyllä pilvipohjaisella ERP-järjestelmällä manuaaliset tehtävät ja prosessit voidaan optimoida ja automatisoida pitkälle. Tarvittaessa järjestelmämme mahdollistaa nykyaikaiset ja kustannustehokkaat integraatiot muihin järjestelmiin. Xledgerin avulla yritys voi keskittää laskutuksen ja myyntiraportoinnin yhteen järjestelmään. Sähkö- ja energia-alan liiketoiminnan edellyttämät erityisohjelmistot voidaan rakentaa ketterästi osaksi kokonaisratkaisua.

Konsernitiedon hyödyntäminen

Xledgerin joustavien konsernirakenteiden avulla tiedon ja järjestelmän hallinta on tehokasta. Asetukset periytyvät ylhäältä alaspäin ja raportointitieto nousee alhaalta ylöspäin. Tämä tuo tehokkuutta, kun hallittavia yrityksiä on paljon. Raportointi onnistuu myös silloin, kun yrityksellä on käytössään useita tilikarttoja, koska tämä on huomioitu järjestelmän ainutlaatuisessa arkkitehtuurissa.

Nykyaikainen raportointi

Järjestelmässä on tehokas raporttityökalu, joka sisältää runsaasti valmiita mittaristoja sekä raportteja. Raportointitiedot saadaan helposti tarpeen mukaan esimerkiksi yrityksittäin tai konsernitasolla useammassa raportointivaluutassa huomioiden samalla vaikkapa konsernin sisäiset siirrot.

Tarpeen mukaan käyttäjät voivat muokata valmiita raportteja helposti ja tehdä myös täysin omia räätälöityjä raportteja. Tiedot ovat aina nähtävissä reaaliaikaisesti, ja hakuja on helppo tehdä omien mieltymysten mukaisesti.

Käyttäjäystävällistä prosessitukea ja modernia tiedonhallintaa

Järjestelmän käyttäjäystävällisyyteen on panostettu. Käyttöliittymäkokemus on yhtenäinen koko ohjelmassa ja järjestelmän käyttö on helppo omaksua lyhyellä koulutuksella. Käyttöliittymä on suomen lisäksi käytettävissä yli kymmenellä kielellä, ja käyttäjien tukena on kattava ohjeistus omalla kielellä. Xledger panostaa järjestelmän ripeään suorituskykyyn, sillä ymmärrämme, etteivät asiakkaamme halua käyttää työaikaansa järjestelmän odottamiseen. Järjestelmä toimii kaikilla selaimilla ja mahdollistaa luonnollisesti myös mobiilityöskentelyn.

Talouden tunnuslukujen helppo reaaliaikainen saatavuus on keskeinen osa nykyaikaista liiketoiminnan ohjausta. Tiedot ovat tehokkaasti organisaation käytettävissä, eikä niitä tarvitse pyytää erikseen esimerkiksi kirjanpitäjältä.

Täytämme tiukat turvallisuusvaatimukset

Sähkö- ja energiateollisuuden yrityksillä on tiukat vaatimukset digitaalisten tietojärjestelmiensä turvallisuudelle. Ohjelmisto- tai laitteistovirheillä voi olla merkittäviä seurauksia toiminnalle. Xledger täyttää tiukat toiminnanohjausjärjestelmille asetetut turvallisuusvaatimukset.

Haluaisitko tietää enemmän Xledgerin ratkaisusta?

Uuteen ERP-järjestelmään vaihtaminen on yksi yrityksen vaikeimmista päätöksistä. ERP-järjestelmän tehtävä on tukea yrityksen tärkeimpiä prosesseja ja samalla järjestelmän on skaalauduttava yrityksen tarpeiden mukaan. Siksi yritykset kartoittavat lukuisia toimittajia ja tarkastelevat sen jälkeen tarkemmin kolmesta viiteen ratkaisua.

Tämä vie osaavien ammattilaisten aikaa tuottavammista työtehtävistä ja silti jäljelle jää edelleen useita järjestelmiä, jotka ainakin paperilla näyttävät ratkaisevan tarkalleen samat tarpeet.

Tarjoamme mahdollisuuden selvittää nopeasti, voisiko Xledger sopia teidänkin yrityksellenne.

Täytä alla oleva lomake, niin soitamme sinulle sopivana ajankohtana. Lupaamme olla nopeita ja rehellisiä.

    OTA YHTEYTTÄ. KESKUSTELU EI SIDO MIHINKÄÄN.