Skarta Energy Oy on kotimainen uusiutuvan energian kehittäjä, joka kehittää liiketoimintaansa ennakkoluulottomasti ja ripeään tahtiin. Skarta Energy Oy:n tavoitteena on tehdä Suomesta uusiutuvan energian suurmaa.

Nopeasti kasvavan yrityksen tarpeet

Keväällä 2023 Skarta alkoi etsiä uutta ERP-järjestelmää tukemaan yrityksen toivomaa nopeaa kasvua ja kansainvälistymistä. Skarta Energy Oy:n johdolla oli selkeä visio siitä, mitä uudelta ratkaisulta halutaan. Vision pohjalta oli helppo lähteä tekemään tarvekartoitusta, jonka perusteella Xledger ymmärsi Skarta Oy:n keskeiset tarpeet ja osasi tarjota niihin parhaat mahdolliset ratkaisut.

Skarta Oy:n valitseman ERP-järjestelmän tuli sopia kunnianhimoiseen kasvusuunnitelmaan ja sen herättämiin tarpeisiin, kuten mahdollisuuteen yhdistää ERP-järjestelmä ulkopuolisiin järjestelmiin. Projektikirjanpito ja konserniraportointi olivat ensisijaisen tärkeitä. Tärkeänä pidettiin myös mahdollisuutta käyttää järjestelmää usean eri yrityksen ja maan osalta.

Toiminnanohjausjärjestelmän tuli olla myös nykyaikainen ja käyttäjäystävällinen ja sen toivottiin kehittyvän jatkuvasti. Xledgerin vankat näytöt energia-alan yritysten kanssa toimimisesta viimeistelivät päätöksen valita Xledgerin ERP-järjestelmä.

Käyttöönotto sujui nopeasti ja turvallisesti Xledgerin vakiintuneen toimitusmallin mukaisesti

Xledgerin myyntifilosofiaan kuuluu kertoa prosessin aikana avoimesti, millä tavalla järjestelmän ominaisuudet hyödyttävät asiakasta ja miten yritys saa järjestelmästä irti kaiken mahdollisen. Skartalle esitettiin käytännönläheinen demo, jossa tuli ilmi tärkeät keskeiset toiminnallisuudet yrityksen tarpeiden täyttämiseksi. Livenä suoraan järjestelmästä esitellyt ratkaisut kiteytettiin myös dokumenttiin, jonka avulla Skartan oli helppo arvioida järjestelmän soveltuvuutta tarpeisiinsa. Itse myyntiprosessiin kului näin toteutettuna vain viisi viikkoa.

Käyttöönotto tapahtui Xledgerin hyväksi havaitun ja vakiintuneen toimitusmallin mukaisesti. Projekti eteni suunnitelman mukaisesti ja pysyi budjetissa. Nyt Xledgerin palvelut ovat olleet Skartalla käytössä vuoden verran ja järjestelmällä on tehty ensimmäinen tilinpäätöskin. Yhteinen matka on alkanut hyvin ja tulevaisuus kasvavia liiketoimintoja tukevan järjestelmän kanssa näyttää hienolta.

Mitä toiminnallisuuksia Skarta Energy Oy käyttää Xledger ERP:stä?

Skartan käytössä on kattava joukko taloushallinnon perustoimintoja kuten osto- ja myyntireskontra, pankkiyhteys sekä talousraportointi. Skartan liiketoiminta kuitenkin kehittyy nopeasti, tilanteet elävät ja esille tulleisiin uusiin ja muuttuneisiin tarpeisiin tarvitaan joustavia ratkaisuja. Tämä ei ole ongelma monipuoliselle ja suurenkin yrityksen tarpeisiin hyvin skaalautuvalle Xledgerille. Keskusteluja käydäänkin käytön laajentamisesta muihin Xledgerin moduuleihin. Näyttää ilahduttavasti siltä, että Skarta Energyllä ja Xledgerillä riittää yhteistä kehitettävää ja uusia käyttöönotettavia toimintoja tasaiseen tahtiin tulevien vuosien aikana.

Skartalla hiljattain aloittanut talousjohtaja Ville Ojanen hyppäsi mukaan projektiin sujuvasti kesken käyttöönoton. ”Odotan innolla kuinka jatkossa voimme entistä enemmän hyödyntää Xledgerin monipuolista ERP ratkaisua. Olen ollut positiivisesti vaikuttunut Xledgerin kykyyn vastata yllättäviinkin asiakastarpeisiin esimerkiksi esiin nousseisiin integraatiotarpeisiin.” kertoo Ville Ojanen.
”Me Xledgerillä haluamme omalta osaltamme olla tukemassa Skarta Energyn tärkeätä missiota, jossa Suomesta kehitetään uusiutuvan energian merkittävä toimija. Järjestelmämme tarjoaa nopeasti kasvaville moniyrityskonserneille upeasti skaalautuvat puitteet, jotka mahdollistavat kasvun myös kansainvälisesti”, kertoo maajohtaja Björn Elfström.

Yhteystiedot

  • Skarta Energy Oy: Ville Ojanen, CFO, ville.ojanen@skarta.fi, +358 500 746 214
  • Xledger Oy: Björn Elfström, maajohtaja, bjorn.elfstrom@xledger.fi, +358 40 760 96 92