Tehosta taloushallinnon prosesseja Xledgerin hyväksyntäketjujen avulla

Xledger digitalisoi ja automatisoi muun muassa matka- ja kululaskujen kirjanpidon sekä ostoihin ja maksuihin liittyvät prosessit. Käyttäjät voivat luoda Xledgeriin omia hyväksyntäsääntöjä, jotka muodostavat hyväksyntäketjun. Hyväksyntäketjut mahdollistavat täydellisen seurannan, jonka avulla voit tarkastella tapahtumia.

Havaitse automatisoidun hyväksyntäketjun hyödyt kaikkialla:

Tehokkaampi hallinta

Xledgerin työnkulun avulla voit automatisoida kustannusten ja maksujen sisäisen hallinnan. Mikäli yrityksesi harjoittaa projektiliiketoimintaa, projektiryhmällä on mahdollisuus hallita projektin tietoja työaikaraportoinnista ja resurssien suunnittelusta aina kirjanpitoon sekä laskutukseen asti.

Xledgerin hyväksyntätoimintojen etuja:

  • varoitusviestit myöhässä olevista toimenpiteistä
  • työaikaraporttien ja kustannusten rekisteröinti, valvonta ja hyväksyminen mobiilin kautta
  • kaikki toimet näkyvät hyväksyntäketjussa, johon kirjataan käyttäjä, päivämäärä sekä ajankohta.