Säästä aikaa ja vältä virheet hyödyntämällä Xledger ERP -järjestelmän sujuvia kirjanpitotoimintoja, visuaalisia mittareita ja ajantasaisia tietoja. Xledgerin automatisoidun kirjanpitomoduulin avulla yrityksesi reaaliaikaiset tiedot ovat aina käytettävissäsi.

Reaaliaikaiset kirjanpitotoiminnot

Xledgerin avulla yrityksen kirjanpito pysyy jatkuvasti ajan tasalla, jolloin sinulla on aina pääsy yrityksesi reaaliaikaisiin tietoihin. Saat käyttöösi myös likviditeettianalyysit, sillä ohjelma laatii pankkisaldoon sekä asiakas- ja toimittajalaskujen eräpäiviin perustuvan arvion kassavirrasta.

Xledgeriin kirjauduttuasi näet koosteen tärkeimmistä tiedoista, esimerkiksi maksamattomista laskuista. Ohjelmassa on lisäksi kattava valikoima erilaisia raportteja ja monipuolisia työkaluja kirjanpidon kysymysten vastaamiseen, reskontriin ja budjetteihin liittyviin kysymyksiin.

Edistykselliset kirjanpitotoiminnot käytössäsi

Xledger sisältää monia edistyksellisiä kirjanpito-ominaisuuksia sekä toimintoja, kuten automaattisen valuuttakurssien päivityksen Euroopan keskuspankista, budjetin ja konsernin hallinnan, käyttöomaisuuskirjanpidon sekä paljon muuta.

Täysi jäljitettävyys pienintä yksityiskohtaa myöten

Xledgerin avulla voit porautua tulosraporttien yhteenvetotietueista aina maksujen pohjana oleviin tapahtumiin saakka. Jos tapahtumaan liittyy asiakirjoja, kuten myyntilaskuja tai sähköisiä toimittajan laskuja, näet ne suoraan porautumistoimintojen kautta.

Useiden valuuttojen hallinta

Xledger sisältää automaattisen valuuttakurssien laskennan eri valuutoille. Kaikki valuuttakurssit päivitetään kerran päivässä Euroopan keskuspankista, ja ohjelmaan voi lisätä myös omia valuuttakursseja. Jos käytössä on useita valuuttoja, raportit voidaan laatia niiden perusteella. Eri valuuttojen mukaisesta raportoinnista on hyötyä esimerkiksi silloin, kun emoyhtiö käyttää eri valuuttaa kuin tytäryhtiöt.

Työnjako tilitoimiston kanssa 

Tilitoimistokäytössä Xledger on tilitoimiston ja asiakkaan yhteinen ERP-järjestelmä. Kun tilitoimisto päivittää tietoja kirjanpito-ohjelmaan, päivittyvät tiedot välittömästi myös asiakkaalla. Asiakkaana olet aina ajan tasalla, ja voit milloin tahansa ladata raportteja viimeisimpien laskelmien pohjalta. Saumattomalla työnjaolla vältytään päällekkäisyyksiltä. Tilitoimisto huolehtii kirjanpidosta, kun taas asiakas voi keskittyä täysin yrityksensä ydinliiketoimintaan.

Xledgerin automatisoidun kirjanpidon etuja: 

  • käytettävissä kaikilla laitteilla ajasta ja paikasta riippumatta
  • tiedot päivittyvät kirjanpito-ohjelmaan reaaliajassa
  • roolipohjainen yleiskatsaus tarjoaa yhteenvedon tärkeistä asioista
  • automatisoitu ja helppo kirjanpito vähentää manuaalista käsittelyä
  • automaattinen valuutanhallinta
  • toimii useassa eri maassa ja monella eri kielellä
  • yhteiskäytettävyys tilitoimistojen ja asiakkaiden kesken
  • muokattava tiliöinnin rakenne valinnaisilla dimensioilla.