Mukauta Xledgerin projektinhallintamoduulia tarpeidesi mukaan

Xledgerin projektikirjanpidon kaikki osat on täysin integroitu kirjanpitojärjestelmään sekä reskontriin. Roolipohjainen käyttöliittymä antaa mahdollisuuden määrittää käyttöoikeuksia projektiin.

Joustavat projektirakenteet

Xledgerissä projekteilla voi olla rajoittamaton määrä aliprojekteja. Projekteissa voi halutessaan hyödyntää tehtäviä sekä työtilauksia. Mikäli projektin suunnittelu sekä jaottelu tehdään toisessa projektijärjestelmässä, projektin rakenne voidaan helposti tuoda Xledgeriin ja tarvittava raportointi tehdään joko Xledgerin tai projektijärjestelmän vaatimalla tasolla.

Työajan kirjaaminen ja ajanhallinta

Raportoitu työaika toimii automaattisesti laskutuksen perustana. Ilmoitetut työtunnit voivat myös muodostaa palkanlaskennan perustan palkanlaskentajärjestelmässä. Xledgerin työajanseuranta sisältää sisäänrakennetut toiminnot tuntien hyväksyntään sekä liukuma-ajan ja ylityövapaiden automaattiseen hallintaan. Järjestelmä tarjoaa joustavat toiminnot tuntihintojen, laskutuksen sekä tuntikustannusten käsittelyyn.

Projektilaskutus

Xledgerin avulla projektia voidaan laskuttaa millä tahansa jaksotuksella. Voit määrittää kullekin projektille, mikä osa työstä on laskutettavaa ja mikä puolestaan sisäistä, ei-laskutettavaa työtä. Tunnit, matka- ja kululaskut sekä kiinteät hinnat voidaan laskuttaa automaattisesti tai manuaalisesti, ja lisäksi oikeudet saaneella roolilla voi tehdä laskuihin korjauksia.

Xledgerissä voit määrittää kiinteät hinnat maksusuunnitelmaksi tai yksittäisiksi summiksi. Xledger luo laskutusehdotuksia, jotka esimerkiksi projektipäällikkö hyväksyy ennen kuin järjestelmässä tapahtuu jatkokäsittelyä.  Laskutus voidaan tehdä millä tahansa tasolla (osaprojektin, projektin tai asiakaskohtaisen kokonaislaskun tasolla). Kaikki tapahtumat kirjataan automaattisesti pääkirjaan ja myyntireskontraan, ja ne ovat Xledgerissä täysin jäljitettävissä.

Projektin seuranta ja raportointi

Xledgerissä raportointi voidaan tehdä millä tahansa tasolla (esim. työntekijä-, projekti-, asiakas- tai projektityyppitasolla). Raportteja on saatavilla muun muassa hankkeiden nykytilasta, ajankäytöstä sekä taloudellisesta tilanteesta. Xledgerin avulla seuraat projektia reaaliajassa kokonaisvaltaisesti projektibudjetin, projektin kustannusseurannan ja automaattisen ennusteen avulla.

Projektin resursointi

Xledgerin avulla voit suunnitella ja tallentaa tiedot projektin resursseista ja budjetoiduista tunneista. Voit käyttää mitä tahansa tasoa – projektia päätasolla tai yhdistettynä toimeksiantoihin, tehtäviin tai työntekijöihin.

Budjetoidut tunnit

Xledgerissä voit rekisteröidä tuntibudjetin mille tahansa kaudelle kokonaistasolla ja jakaa sen työntekijöille, tehtäville, toimeksiannoille ja niin edelleen. Voit myös verrata työaikaraportoinnin toteumaa suunniteltuihin tunteihin vastaavalla tavalla.

Projektin resurssien kohdentaminen

Xledgerissä resursseja voidaan yleisellä tasolla kohdentaa määrittelemällä osaamisen tyyppi. Tämän avulla työntekijöille voidaan kohdentaa projekteja, tehtäviä ja budjetoitu aika.

Automaattinen budjetin laskenta

Budjetti on mahdollista siirtää projektibudjettiin, jolloin se voidaan laskea automaattisesti projektikohtaisten laskutettujen ja tehtyjen tuntien hinnastojen perusteella.

Xledger-projektikirjanpidon etuja:

  • laskutusaste
  • veloitusaste esimerkiksi resurssia ja/tai projektia kohti
  • käytetyn työajan raportointi suunniteltuun ja kohdennettuun verrattuna.