Selbuhus-konsernet består av morselskapet Selbuhus AS, husprodusent Selbuhus Industrier AS, hytteprodusenten Selbu Byggtre AS (Selbuhytta), Selbu Byggvare AS (XL-Byggkjeden) og Selbuhus Rørleggerservice AS. Med Xledger får de ett helhetlig økonomisystem for hele konsernet.

Behov for å effektivisere driften

Asbjørn Løksa kom inn i konsernet som daglig leder for to år siden, og tok raskt grep for å snu den negative trenden i salget. Han gikk grundig til verks, og noe av det første han gjorde var å investere i teknologi og deres digitale flater. Da salgsomsetningen pekte riktig vei ønsket han å finne den neste flaskehalsen som stjal verdifull tid for de ansatte.

«I konsernet benytter vi oss av mange fagsystemer. De snakker dårlig sammen, mangler gode integrasjoner og fører til mye ekstra jobb. Bankavstemmingen er tungvint og krevende, og i prosessen ser vi at det er store muligheter for å gjøre manuelle feil», forteller Løksa.

Han så at det var store gevinster å hente ut ved å automatisere og effektivisere deres regnskaps- og økonomiprosesser.

Grundig forarbeid

Asbjørn Løksa
Asbjørn Løksa, Daglig leder i Selbuhus Industrier AS

Hovedkriteriet til Løksa var at det nye systemet kunne samle fagsystemer, ha gode integrasjoner og dekke alle konsernets behov – nå og i fremtiden. Under evalueringen av nye systemer ble han også anbefalt Xledger av en bekjent innenfor samme bransje.

Selbuhus opplevde en nøye og detaljert salgsprosess. Gjennom flere workshops med spesialister i Xledger ble de trygge på at økonomisystemet kunne dekke alt de var ute etter. 95 % av alle møtene mellom Selbuhus og Xledger ble gjennomført digitalt, noe som fungerte svært godt for begge parter.

«Å se gjennomgangen av Xledger føltes bra, og vi så at løsningen stemte med behovet vårt. Det dekker så å si alt. Det var også imponerende å se tyngden til Xledger. Vi i «lille» Selbuhus har ikke bruk for all funksjonalitet som finnes i dag, men jeg ser store muligheter i fremtiden», sier Løksa fornøyd.

Selbuhus går fra mange fagsystemer til et moderne alt i ett system

Med Xledger kan Selbuhus gå fra 8-9 ulike fagsystemer til ett. Med konsern- og prosjektmodulen kan de følge med på økonomien i alle enheter i selskapet og ha full kontroll på alle prosjekter til enhver tid. Bankavstemming skjer automatisk i systemet gjennom Xledgers bankintegrasjon – som til enhver tid gir oppdatert innsikt i bankinformasjonen.

Fremtidsplaner

Selbuhus er i jevn vekst, og med skytjenesten Xledger kan konsernet fortsette å vokse uten begrensninger knyttet til systemene.

«Målet er at vi om fem år har vokst med 50 %, og med Xledger ser vi ikke behovet for å ansette flere i økonomiavdelingen», sier Løksa med et glimt i øyet.

Her kan du lese mer om Xledger for konsern