Arise AB är en börsnoterad koncern som bygger och driftar landbaserade vindkraftsparker. I Arise-koncernen ingår cirka 30 bolag i Sverige. Deras mål är att utveckla förnybar energi för en hållbar framtid.  

Vad var utmaningen?

Då Arise arbetar med hela värdekedjan från prospektering och tillståndshantering till finansiering, byggande och drift av vindkraftverk är det av stor vikt att affärssystemet är tillgängligt och flexibelt för att motsvara kraven på effektiv resultatuppföljning. Många parallella projekt är igång samtidigt varför avancerat stöd för projektredovisningen är ett krav.

Vad blev lösningen?

Vindkraftsprojekten samlas i olika juridiska enheter vilket gör att den snabba och effektiva koncernhanteringen i Xledger sparar Arise mycket tid. Ett exempel är att vd kan logga in koncernnivå och där alla attester samlade i en lista, oavsett bolag. Det bidrar till ett smidigare arbetssätt där användaren får tillgång till viktig data.

Vad är resultatet?

De använder sig av koncernhantering, projektredovisning och valutahantering. All ekonomisk information finns samlad på koncernnivå med möjlighet att borra ned i enskilda bolag. Dessutom har Arise med Xledger fått smidigare hantering av valutakurser och komplexa anläggningstillgångar. 

-Vi har förenklat vår koncerninterna hantering avsevärt med Xledger. Administrationen kring interna mellanhavanden och intern fakturering sparar både tid och resurser, säger Sofie Karlsson, Controller på Arise AB.  

Med Xledger kan Arise arbeta enhetligt och effektivt, läs mer om affärssystemet för koncerner.  

Vill du veta mer? Kontakta oss!