ARISE

Kontor i: Sverige
Bransch: Koncern inom vindkraftsparker
Affärssystem innan Xledger: Visma Admin
Användande: Koncernhantering, Projektredovisning och Valutahantering

Kund

Arise AB är en börsnoterad koncern som bygger och driftar landbaserade vindkraftsparker. I Arise-koncernen ingår i dagsläget ca 30 bolag i Sverige och verksamheten planeras på sikt att expandera utomlands.

Vad var utmaningen?

Då Arise arbetar med hela värdekedjan från prospektering och tillståndshantering till finansiering, byggande och drift av vindkraftverk är det av stor vikt att affärssystemet är tillgängligt och flexibelt för att motsvara kraven på effektiv resultatuppföljning. Många parallella projekt är igång samtidigt varför avancerat stöd för projektredovisningen är ett krav.

Vad blev lösningen?

Vindkraftsprojekten samlas i olika juridiska enheter vilket gör att den snabba och effektiva koncernhanteringen i Xledger sparar oss mycket tid. Ett exempel är att VD kan logga in på koncernnivå och där få alla attester samlade i en lista, oavsett bolag.

Vad är resultatet?

All ekonomisk information finns samlad på koncernnivå med möjlighet att borra ned i enskilda bolag. Andra mervärden med Xledger är systemets hantering av valutakurser och komplexa anläggningstillgångar.

Vill du veta mer? Kontakta oss!