Data i alla företag uppdateras i realtid vilket ger dig kontroll på till exempel koncernens samlade likviditet, balans- och resultaträkning, förfallna poster i reskontran och alla bankkonton.

Du byter enkelt mellan företagen i koncernstrukturen utan att behöva logga ut och in i systemet. Det gör att det blir enkelt att följa intäkter och kostnader i alla företag och du kan enkelt zooma ner till detaljer. Xledger ger också möjligheter att enkelt centralisera funktioner i koncernen, som till exempel hanteringen av leverantörsfakturor, till ett ställe.

Koncernkonsolidering med eliminering av interna transaktioner ingår i systemet. Fakturering mellan interna bolag kan automatiseras med systemfakturor vilket innebär att fakturor inte behöver produceras utan de läggs automatiskt in i respektive företag som preliminär verifikation i det mottagande bolaget.

För en koncern i tillväxt är det snabbt och enkelt att sätta upp nya företag i Xledger. Det nya företaget är snabbt igång i Xledger med minimalt med arbete eftersom fasta data som till exempel kontoplan, artiklar kan ärvas från moderbolaget. Det betyder att utöver det som ärvs från global och region-nivå (nation) kan man göra gemensamma uppsättningar på koncernnivå, som till exempel gemensam kontoplan, tjänster, artiklar etcetera. Det förenklar administrationen av alla företag, eftersom det går att göra på ett och samma ställe. Eventuella ändrigar kan därefter göras i det enskilda företaget.

Varje företag kan redovisa i sitt lands valuta och rapportera i koncernvaluta. Allt sker med automatik och på koncernnivå får man löpande överblick över helheten. Det går att ha olika valutor i dotterbolag och koncernbolag och ändå automatiskt få rapporterat i vald valuta. Flera rapportvalutor kan även väljas per företag. Varje transaktion kan ha flera valutor med automatisk omräkning. Xledger läser dagligen hem aktuella valutakurser från Europeiska Centralbanken. Det går även att lägga in egna valutakurser om man så önskar.

Xledger finns idag fullt tillgängligt på svenska, engelska och norska och finns även delvis översatt till flera andra språk. Systemet används idag i mer än trettio länder. Eftersom inget behöver installeras på lokalkontoren kan systemet användas även där de tekniska förhållandena är svåra. Med tillgång till internet och vilken typ av dator, telefon eller läsplatta som helst kan man alltid komma åt realtidsuppdaterade data oavsett plats och tidszon.