Arbeidsoppgavene til CFO har utviklet seg fra å være noenlunde oversiktlig til sammensatt og kompleks. Rollen er nå strategisk viktigere og har et bredere nedslagsfelt. Denne utviklingen fører til at den moderne CFO møter på nye og kanskje uante utfordringer og muligheter.

For å bedre forstå disse mulighetene og utfordringene du som CFO/økonomileder opplever gjennomfører vi en rask undersøkelse.

 

Ta meg til spørreundersøkelsen!

 

Svarene skal sammenlignes med funnene fra en tilsvarende undersøkelse fra 2020, og mot internasjonal forskning og innsikt fra bransjeeksperter. Funnene presenteres i en samlerapport som sendes til de som har deltatt i undersøkelsen (om du ønsker/samtykker).

Undersøkelsen er besvart på få minutter.