I Xledger Offentlig sin ERP-plattform tilbyr vi komplett funksjonalitet for strategisk planlegging og rapportering. I tillegg kan man samle data automatisk fra flere moduler, f.eks. sykefravær, KOSTRA-data, økonomitall med mer.

«Den unike røde tråden»

Bygg hele planverket i «den røde tråden,» fra kommunens langsiktige mål og strategier (som rulleres hvert fjerde år), til prioritering av tiltak og ressurser på virksomhetsnivå (som rulleres årlig). «Den røde tråden» gir en tydelig og god visualisering av hvordan ting henger sammen, og gir en bevisstgjøring ut i hele organisasjonen. Alle visninger i Styringsmodulen kan også speiles til politikere og ut til kommunens innbyggere.

 

Et helhetlig styringsverktøy

Stratsys er et helhetlig styringsverktøy, som kan utvides etter eget behov med de prosesser dere måtte ønske å ha inn der.
Noen sentrale prosesser er

 • Internkontroll
 • Vedtaksoppfølging
 • Hele planverket
 • Porteføljestyring
 • Avtalehåndtering
 • Internrevisjon
 • Eierstyring
 • Sjekklister
 • Møtemodul
 • Målstyring
 • Agenda 2030
 • med mer

Styringsverktøyet i ERP-plattformen leveres av STRATSYS – du kan lese mer her

Strategisk planlegging er en av flere løsninger som Xledger Offentlig leverer i sin helhetlige ERP-plattform til offentlig sektor. En plattform sammensatt av de beste skyløsningene på markedet med økonomi/regnskapHR, lønnrekrutteringinnkjøp, og budsjett/styring.

Dette er løsninger som hver for seg er markedsledende og i daglig drift hos titusener av brukere hver dag. Xledger Offentlig har samlet disse i en felles integrert ERP-plattform, med en felles portal for ledere, medarbeidere og spesialister. Alle deler av ERP-plattformen er såkalt «born in cloud» og representerer den mest fremtidsrettede teknologien i dagens marked.

Les mer om ERP-plattformen her