Modulen for virksomhetsstyring i vår plattform, tilbyr komplett funksjonalitet for strategisk planlegging og rapportering. I tillegg kan man samle data automatisk fra flere moduler, f.eks. sykefravær, KOSTRA-data, økonomitall med mer.

“Den unike røde tråden”

Bygg hele planverket i «den røde tråden,» fra kommunens langsiktige mål og strategier (som rulleres hvert fjerde år), til prioritering av tiltak og ressurser på virksomhetsnivå (som rulleres årlig). «Den røde tråden» gir en tydelig og god visualisering av hvordan ting henger sammen, og gir en bevisstgjøring ut i hele organisasjonen. Alle visninger i Styringsmodulen kan også speiles til politikere og ut til kommunens innbyggere.

 

Et helhetlig styringsverktøy

Stratsys er et helhetlig styringsverktøy, som kan utvides etter eget behov med de prosesser dere måtte ønske å ha inn der.
Noen sentrale prosesser er

 • Internkontroll
 • Vedtaksoppfølging
 • Hele planverket
 • Porteføljestyring
 • Avtalehåndtering
 • Internrevisjon
 • Eierstyring
 • Sjekklister
 • Møtemodul
 • Målstyring
 • Agenda 2030
 • med mer
Les mer om ERP-plattformen her