Økonomisystem for eiendomsforvaltning og -utvikling

Økonomisystemet Xledger passer spesielt godt for selskaper som leverer eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling. I Xledger jobber du transparent og sømløst på tvers av alle juridiske enheter. I tillegg er mange manuelle operasjoner automatisert. Resultatet er bedre oversikt og høyere effektivitet.

Viktig funksjonalitet for deg som administrerer et eiendomsselskap

 • Prosjektøkonomi for eiendom

  Xledgers integrerte prosjektmodul gir deg verktøyene du trenger for å styre og følge opp selskapets eiendomsutviklingsprosjekter. Alt fra oppussing til nybygg.

 • Bygg- og leietakerregnskap

  Xledger hjelper deg med å ha full kontroll over inntekter, kostnader, investeringer og dokumenter. Akkurat på det detaljnivået du måtte ønske.

 • Domenefunksjonalitet/Flerfirmafunksjonalitet

  I Xledger samles oppsett og dataregistre på konsernnivå, slik at vedlikeholdet forenkles og endringer kun gjøres ett sted. Sentrale prosesser, som f.eks. remittering, kan gjøres for hele eller deler av selskapsporteføljen samtidig – i ett skjermbilde – for alle konti – innenlands og utenlands – NOK eller valuta.

 • Konsolidering

  Automatisk konsoliderte regnskapsrapporter er alltid tilgjengelige og oppdaterte. Konsolideringen gir deg oversikt helt ned på bilagsnivå via full drill-down funksjonalitet.

 • Automatisk håndtering av forholdsmessig mva.

  Har du forskjellige eiendommer eller selskaper med avvikende mva.-fradrag? Xledger kan settes opp til automatisk korrigering av inngående mva. til rett forholdsmessig sats.

 • Komplett bankintegrasjon med automatisk avstemming (likviditet)

  Xledger er integrert med banken din. Alle inngående og utgående betalinger håndteres automatisk. Banktransaksjoner bokføres automatisk og reskontro utlignes. Til og med bankavstemming går av seg selv.

 • Integrasjon med andre systemer

  Xledger kan sette opp robuste og effektive integrasjoner med ulike fagsystemer som brukes i eiendomsbransjen. I tillegg er Xledger ferdig integrert med blant annet Fenistra og Styret.com

Da vi skulle velge økonomisystem så vi at Xledger er bygd opp med en struktur som passer oss veldig godt. Vi jobber med veldig mange selskaper og det må være enkelt å oppdatere kontoplaner og jobbe på tvers av selskapene. Videre er det viktig for oss at systemet vi velger er et ekte skybasert og standardisert system. Da er vi alltid oppdatert på nyeste teknologi og slipper å tenke på oppgraderinger.
Martin Mehus, økonomidirektør i Malling & Co

Hva sier kundene?