Nordbohus er Norges tredje største boligbygger. Flere år på rad har de ligget på topp i bransjen i forhold til kundetilfredshet. Nå skal en ny digital plattform på plass for å gi kundene enda bedre opplevelser, sikre effektiv drift og videre vekst – og være rigget for utviklingen i bransjen.

En viktig del av Nordbohus sin nye digitale platform

-Som et ledd i arbeidet med effektivisering og digitalisering valgte Nordbohus å evaluere prosesser og systemer innen økonomi og regnskap. Vi satte i gang prosessen med å vurdere utskiftning av systemer som understøtter disse prosessene, forteller Eivind Bardal, direktør for økonomi og forretningsutvikling i Nordbohus.

Et nytt skybasert økonomisystem blir en viktig del av den nye digitale plattformen.

– Det var viktig for oss ved valg av økonomisystem at det skulle være et ekte skybasert og standardisert system. I et helhetlig standardsystem er funksjonaliteten vi trenger allerede er på plass, samt at vi alltid vil være oppdatert på nyeste teknologi og slipper å tenke på oppgraderinger.

Helhetlig løsning og automatiserte prosesser

Etter en grundig vurdering så vi at Xledger dekker kravene våre. Vi valgte Xledger på grunn av helheten i løsningen. Nå får vi økonomi, timeregistrering og lønn i ett og samme system. I dag har vi dette i tre forskjellige systemer. Når ting henger sammen får vi raskt oversikt over den økonomiske situasjonen på ett sted og slipper å sammenstille rapporter manuelt.

I tillegg har Xledger har en rekke automatiserte prosesser som er tilgjengelige for oss så snart vi tar i bruk systemet.

En annen fordel er at systemet utvikles kontinuerlig og at alle kunder får umiddelbar tilgang til ny funksjonalitet. Vi ser at det kommer funksjonalitet fremover som kan bidra til ytterligere forenkling av våre prosesser for regnskap og økonomi, avslutter Bardal.

Info:

Lokasjon: Kjedekontor i Trondheim

Bransje: Bygg og konsulent

Publisert: april 2020

Mer om Xledgers unike egenskaper for eiendomsbransjen