Info

Lokasjon: Oslo
Bransje: Catering
Bruker følgende funksjoner: Fakturering, Regnskap, Økonomi, Prosjekt, Lønn
Regnskapsbyrå: VIEW Ledger

I august 2015 overtok Gastro Catering AS serveringsløsningen på Handelshøyskolen BI. En betydelig kontrakt for en av Oslos største og viktigste aktører innen catering og kantinedrift. Gastro har per i dag 120 ansatte fordelt på flere avdelinger.

Hva er resultatet?

Kapasiteten og teknologien gir kundene tallene i sanntid, noe som gjør driften enklere og reduserer usikkerhet. Man får en større trygghet og man har hele tiden kontroll på inntektene.

— Vi har også kasseintegrasjon i forhold til utsalgstedene, noe som gjør hverdagen vesentlig enklere. Her matcher vi omsetningen inn mot utgiftssiden. Vi får realtime tall og slipper å vente en måned på oversikten. Vi har full oversikt over bankbeholdningen, inngående fakturaer, fortløpende varekostnader og øvrige regnskapsmessige forhold. Vi får alt dette opp på stasjonære maskiner, laptops, iPads og smarttelefoner. Vi kan dermed trygt si at vi har hele virksomheten tilgjengelig i lommen — online! På eiersiden er det en trygghet å ha kontinuerlig oversikt over selskapet og få informasjon og mulighet f. eks. til å justere underveis, sier sier Jon Forkerudsæter, co-gründer og styreleder i Gastro Catering AS.

Hva var utfordringen?

Etterhvert som Gastro har ekspandert og vokst videre, økte behovet for økonomitjenester og regnskap.

— Vi ønsket en bedre kontroll på våre systemer, både de som omhandler økonomifunksjonen, men også systemet som ligger bak, for å få gode nok styringsverktøy for verifisering av inntekter og kostnader, sier Forkerudsæter. VIEW Ledger var i en fase hvor man vektlegger rådgivningstjenester. Dette hadde Gastro et stort behov for.

— Vi trengte hjelp til å få et bilde av økonomisituasjonen, foruten hjelp til fremtidig planlegging; alt fra kalkylearbeid til regnskapskontroll og dokumentstyring. Viktig for oss var også oversikt over innkjøpene, fordi vi handler med forskjellige momskoder og hvor man må ha kontroll på vareflyten. Når vi opererer med flere moms-koder, blir det tilsvarende mer komplisert.

I forbindelse med at Gastro Catering satt i gang med prosjektering av et nytt hovedkontor og storkjøkken, har det vært mye arbeid rundt investeringer og kalkylearbeid. Dette for bl. a. å se lønnsomheten i prosjekteringen av et nytt storkjøkken.

— I takt med vår ekspansjon er vi for så vidt på vei mot en konsernmodell. Også her har vi et behov for rådgivningstjenester, sier Forkerudsæter.

Hva ble løsningen?

Administrerende direktør i VIEW Ledger, Christine Schie, sier at Gastro nærmest er en drømme-case og idealkunde for økonomer, fordi kompleksiteten er vid og gjør utfordringen spennende.

— Men det setter også krav til økonomipersonell, og det er vel nettopp derfor man velger å outsource økonomibiten og som gjør dette lønnsomt for de fleste bedrifter opp til en ganske stor størrelse. Kundene har behov for en betydelig bredde i økonomikompetansen, noe som er vanskelig å finne i én og samme person internt i bedriften. Hos VIEW Ledger kan kunden benytte seg av et team hvor kompetansen er sammensatt avhengig av behovene.