Få kontroll på økonomien i alle oppdrag

I Xledger får du løpende, oppdatert oversikt over timeforbruk og lønnsomhet for alle dine oppdrag. Enkel timeføring og automatiserte faktureringsprosesser gir økt effektivitet, høyere faktureringsgrad og redusert risiko for feil.

Markedet er i endring

Markedet er i endring og det er viktigere enn noen gang å ha full kontroll på hvilke bransjer, klientforhold og oppdrag som er lønnsomme. Hvilke forretningsmodeller lønner seg? Hvordan er lønnsomheten ved fastpris, rammeavtaler eller løpende timer? Med det skybaserte økonomisystemet, Xledger, er det enkelt å få oversikt og kontroll.

 • Alt du trenger i ett system

  I Xledger økonomisystem har du alt du trenger for å administrere alle oppdrag i ett og samme system. Det er ikke behov for tilleggsmoduler eller ekstra systemer for budsjettering, timeføring, fakturering og regnskap. Når du ser alle oppdrag og selskapets styringsinformasjon i samme system får du komplett oversikt over historikk, nåsituasjon og fremtid.

  Dette effektiviserer hverdagen for økonomiavdelingen og advokatene. Det er enkelt å følge med på sine egne klienter og oppdrag. Innsikt gir kontroll og minimerer risiko.

 • Hierarkistruktur

  Hierarkistrukturen i Xledger økonomisystem gjør det enkelt å lage egne visninger fra øverste nivå og drille ned i detaljene etter behov. Du får full kontroll på klienter og tilhørende oppdrag i ett komplett regnskap. Alle nøkkeltall er tilgjengelig i hver bruker sitt dashboard, alltid oppdatert.

 • Automatiserte prosesser frigir tid

  I Xledger er målet at alt som kan automatiseres blir automatisert. Et eksempel er fakturering. Registrerte og godkjente timer kobles automatisk til fakturagrunnlaget, lønninger og oppdraget. Prosessen for godkjenning gjennomføres smidig i løsningen. Faktureringen skjer i tide og alle poster er med. Økonomiavdelingen får frigjort tid til å jobbe mer med analyser og rådgivning, mens ledelsen og advokatene kan bruke mer tid på oppfølging av klienter og saker.

 • Alltid oppdatert styringsinformasjon

  Med Xledger har du tilgang til oppdatert styringsinformasjon hvor som helst, når som helst på alle brukerflater. Eksempelvis kan du raskt og enkelt registrere både timer og utlegg på telefonen din. Disse kan også godkjennes på mobilen. Dette gir økt fleksibilitet for alle involverte i prosjektet. Økt tilgjengelighet til systemet gir mulighet til en mer oppdatert status på tallene.

 • Moderne økonomisystem for advokater

  Xledger er et moderne, skybasert system, alltid oppdatert med nyeste teknologi og funksjonalitet. Du slipper lange utviklings- og implementeringsprosjekter.

  Har du tilgang til internett, så har du tilgang til Xledger. En rekke forretningsprosesser er automatisert. Det betyr at flere oppgaver kan utføres uten at det er behov for å øke antall ressurser. Xledger er en skalerbar og fleksibel løsning som passer for alle som jobber med oppdrag og prosjekter der timer er det som gir verdi for bedriften.

Vil du vite mer?

I våre 30 minutters webinarer kan du få god innsikt i aktuelle temaer ved valg av nytt økonomisystem. Vi gir deg gratis tilgang til vår webinarserie – moderne skybasert regnskap og økonomi

Flere bransjeløsninger