Ønsker du reduserte kostnader, økte inntekter og å frigi tid? Kredittstyring med Xledger og Bisnode gir deg full oversikt over dine kunder og leverandører.

Ønsker du reduserte kostnader, økte inntekter og frigi tid? Kredittstyring med Xledger og Bisnode gir deg full oversikt over dine
kunder og leverandører. 

Løpende kredittsjekk og adressevarsel

Med Xledgers integrerte
kredittvurdering kan du på et tidlig stadie avdekke svekket/styrket
betalingsevne. Du kan dermed oppnå strategisk fortrinn gjennom offensiv
kredittstyring. Det gis mulighet for kredittsjekk på både nye kunder og gamle
kunder, ved fakturering samt kredittovervåkning på alle selskaper du ønsker.
Kredittsjekk i XledgerSiden kredittvurderingen er integrert bestiller du
enkelt kredittsjekken i Xledger ved ett tastetrykk.

Reduksjon av risiko

Gjennom et godt
informasjonsgrunnlag og større kontroll kan man ta bedre beslutninger. Få slutt
på feilfakturering og returpost. Med Xledger reduseres risikoen for økonomiske
tap både i forhold til kunde og leverandør.

Alltid tilgjengelig og oppdatert

Automatisk oppdatering av
data mot Bisnode sine databaser sikrer at bedriften til enhver tid har korrekt
kundeinformasjon i sine databaser. Få orden i systemet med Xledger nå.