Ønsker du reduserte kostnader, økte inntekter og å frigi tid? Kredittstyring med Xledger og Bisnode gir deg full oversikt over dine kunder og leverandører.

Løpende kredittsjekk og adressevarsel

Med Xledgers integrerte kredittvurdering kan du på et tidlig stadie avdekke svekket/styrket betalingsevne. Du kan dermed oppnå strategisk fortrinn gjennom offensiv kredittstyring. Det gis mulighet for kredittsjekk på både nye kunder og gamle kunder, ved fakturering samt kredittovervåkning på alle selskaper du ønsker.

Siden kredittvurderingen er integrert bestiller du enkelt kredittsjekken i Xledger ved ett tastetrykk.

Reduksjon av risiko

Gjennom et godt informasjonsgrunnlag og større kontroll kan man ta bedre beslutninger. Få slutt på feilfakturering og returpost. Med Xledger reduseres risikoen for økonomiske tap både i forhold til kunde og leverandør.

Alltid tilgjengelig og oppdatert

Automatisk oppdatering av data mot Bisnode sine databaser sikrer at bedriften til enhver tid har korrekt kundeinformasjon i sine databaser. Få orden i systemet med Xledger nå.