Xledger er på full fart inn i kommunesektoren med en fremtidsrettet og komplett ERP-plattform. Plattformen er integrert med flere av markedets ledende fagsystemer, og vil effektivisere og automatisere mange av kjerneprosessene i en kommune.

En fullverdig plattform for kommunesektoren

Gjennom selskapet Xledger Offentlig AS er det etablert en samlet leveranseorganisasjon for kommunesektoren. Kommuner og fylkeskommuner får èn leverandør å forholde seg til, èn faktura, og ikke minst systemer som snakker sømløst sammen. Flere digitaliserte og automatiserte arbeidsprosesser gir en mer effektiv og oversiktlig arbeidshverdag for alle brukere.

Løsningene samles i en felles portal for ledere og medarbeidere, mens spesialistene på hvert fagfelt vil ha tilgang til dypere funksjonalitet. En skybasert plattform er alltid tilgjengelig, uansett hvor du er. Alle brukere vil alltid være på siste versjon og utviklingen skjer løpende. En fremtidsrettet ERP-plattform sikrer at systemene henger godt sammen. I tillegg har vi utviklet en “integrasjonsbuss,” som gjør at andre av kommunenes for- og fagsystemer kan kobles på.

Strategisk samarbeid

For å kunne tilby en unik, fullverdig løsning for kommunesektoren, er det inngått flere strategiske partnerskap.

Ett av disse er CatalystOne Solutions AS, ledende leverandør av Human Capital Management Plattform (system for digitalisering og automatisering av HR- og ledelsesprosesser) i Norden. Det er også inngått tilsvarende samarbeid med Aksess Innkjøp AS for håndtering av E-handelsløsning, og Stratsys AB for leveranse av strategisk planlegging. Disse løsningene er fullt integrerte, og allerede tatt i bruk av flere kunder.

«Samarbeidet med CatalystOne har gitt oss en helt unik mulighet til å sette sammen Xledgers moderne økonomiløsning med Nordens beste HR-løsning. Det gir oss mulighet til å gi kommunesektoren tilgang på de samme moderne løsningene som er tilgjengelig i privat sektor. Sammen med våre partnere, har vi nå en fremtidsrettet ERP-plattform med de beste systemene på markedet.» sier administrerende direktør i Xledger Offentlig AS, Terje Hammerfjeld.

Foto: Administrerende direktør i Xledger Offentlig AS, Terje Hammerfjeld.
Foto: Administrerende direktør i Xledger Offentlig AS, Terje Hammerfjeld.

CatalystOne

CatalystOne ble, i 2018, valgt av Xledger Offentlig som en strategisk samarbeidspartner for å tilby skybaserte HR-løsninger til deres plattform. I tillegg til det digitale HR-systemet, bringer CatalystOne kompetanse i offentlig sektor gjennom erfaringen fra de ansatte. Dette er verdifullt når det gjelder å forstå de presise og forskjellige behovene i kommuner og fylkeskommuner sammenlignet med de i den private industrien. Denne kompetansen er også en fordel når man vurderer fremtidige muligheter og hvordan andre lignende offentlige enheter kan bruke eksisterende prosjekter som en plan for å vedta eller modernisere digitale systemer selv.

 “Vi er ydmyke og glade for å samarbeide med Xledger Offentlig om disse prosjektene,” sier Avtar Jasser, administrerende direktør i CatalystOne Solutions. “Det er helt tydelig at offentlig sektor er like mye en del av den digitale revolusjonen som privat industri. Når du vurderer behovet for sikkerhet, transparens, effektivitet og etterlevelse av lover og regler når du arbeider med offentlig data, er det rett og slett fornuftig å få på plass robuste prosesser og verktøy. Vi er veldig glade for å bidra til den innsatsen.”

administrerende direktør i CatalystOne Solutions
Foto: Administrerende direktør i CatalystOne Solutions, Avtar Jasser.

Logoen til CatalystOne, link til CatalystOne sin hjemmeside Logoen til Stratsys, link til Statsys sin hjemmesideLogoen til Aksess Innkjøp, link til Aksess sin hjemmeside

 

Les mer om ERP-plattformen her