Xledgerin täydelliset tilaamis- ja laskutustoiminnot mahdollistavat laskutuksen joko paikallisesti tai täysin automaattisesti.