Xledger laajoilla osto- ja varastotoiminnallisuuksilla käsittelee koko prosessin ostotilauksesta tavaran vastaanottoon ja laskun kirjaamiseen.